Sök i auktionslistan | Auktionslista | Bli kund!

Sälja

Alf Ek Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor försälja inlämnat gods vid det auktionstillfälle som auktionsfirman finner lämpligast. Säljaren ansvarar för att han/hon har full äganderätt till föremålen som lämnas in till försäljning. Auktionsfirman har full frihet att avstå försäljning av inlämnat gods som ej är intressant ur försäljningssynpunkt.

Osålt gods

Osålt gods, dvs gods som ej fått bud bortskänked omgående.

Försäljningsavgift

Vid försäljning utgår en avgift om 20 % på klubbat pris samt fotoavgift 30 kr per utrop. Lagstadgad mvs tillkommer på alla avgifter och provisioner.

Redovisning och betalning

Redovisning och utbetalning sker till angivet kontonummer 4-6 veckor efter att godset sålts på auktion. Om försäljning sker vid flera olika auktionstillfällen sker utbetalning 4-6 veckor efter att det sista godset är sålt. Säljaren ansvarar för att kontonummer, bankgiro eller postgironummer lämnas till auktionsfirman.

Transport, städning/röjning

Vi ombesörjer transport av gods till våra auktioner. Kontakta oss på 0141-21 30 00 för prisuppgift och beställning av hämtning.

Värdering

Pg a av det enorma trycket på auktionshallen så kan kostnadsfri värdering av gods ske endast om godset skall avyttras via Alf Ek Auktioner.

Påplatsauktion

Vi anordnar auktioner på plats. Begär offert.


Nyhetsbrev

Aktuellt
För frågor om inlämning av gods, Ring 0141-213000. Välkommen!
Auktionskalender
2019-01-23
Auktionslista | Auktionsvillkor
Logga in
Formulär
Användare
Lösenord

Bli kund | Glömt lösen?
Kontakt o Tider
Vadstenavägen 30
591 37 Motala
Telefon: 0141-21 30 00
Email: mail@alfek.se
Öppet för inlämning: Efter överenskommelse
Att bjuda på auktion
- Att själv deltaga i auktionssalen.
- Att lämna ett skriftligt anbud hos Alf Ek Auktioner via e-post eller telefon senast 30 minuter före auktionen.
- Telefonbudgivning. Att be om att bli uppringd vid önskad budgivning.