Villkor | Auktionskataloger

Köpa

Samtliga föremål som lämnas in till Alf Ek Auktioner säljs genom kommission för olika inlämnares räkning. Godset visas för allmänheten på visningar och via internet. Komplett auktionslista på godset finns att tillgå på www.alfek.se samt i auktionshallen auktionsveckan. Godset presenteras på internet med bild och text och i auktionslista.

Föremålen säljs i befintligt skick och köparen besiktar och bedömer utropens skick. Auktionsfirmans uppgifter är endast vägledning. Efter klubbslaget ansvarar köparen för inköpt gods. Auktionsfirman kan dra tillbaka utrop ända fram tills utropet skall klubbas.

Budgivning

Det finns olika sätt att buda.

- För att buda i auktionshallen måste du ha ett kundnummer vilket du erhåller kostnadsfritt i receptionen. Auktionsfirman kan avstå att lämna ut kundnummer till av oss ej godkänd köpare.

- Vill du buda per telefon kontaktar ni Alf Ek Auktioner via telefon eller mail och registrerar er som köpare minst 1 timma innan auktionsstart. Telefonbud tillhandahålles kostnadsfritt men kunden binder sig att som lägst bjuda 400 kr per utrop. Anbud via telefon sker på anbudgivarens egen risk.

- Vill du lägga anbud på en eller flera varor kan du göra det på visningarna, via telefon, på hemsidan eller mail senast 30 minuter innan auktionsstart. Anbud emottages kostnadsfritt på alla våra auktioner. Med anbud menas att auktionsfirman bjuder för kunds räkning upp till det överenskomna maxbeloppet. Inga muntliga anbud emottages, utöver de som ges via telefon. Minsta anbudsbelopp är 150 kr per utrop.

- För mailanbud gäller att anbud mottages fram till 30 minuter innan auktionsstart. I mailet skall det klart framgå vilken eller vilka varor som gäller. Ange utropsnummer samt maxbelopp på varan/varorna som du vill lägga anbud på. Du måste, om du inte är registrerad kund uppge namn, adress, telefon, mail samt personnummer.

- För anbud på hemsida gäller att anbud mottages fram till 5 minuter innan auktionsstart. Du måste vara registrerad kund på hemsidan för att kunna lägga anbud. Registrera dig som kund här

Köparprovision

Inropsavgiften på våra auktioner är 16% + mvs på klubbat pris dock lägst 30 kr inkl. moms per utrop. Lägsta bud i salen är 150 kr.

Betalning och hämtning

Det är köparens ansvar att kontrollera om inropsuppdrag(anbud) har lett till köp. Hämtning och betalning av inropat gods skall ske senast första torsdagen eller första fredagen efter auktionstillfället om inte annan överenskommelse finns. Betalning mot kontantfaktura skall ske under eller efter auktionen på auktionsdagen om inte annan överenskommelse finns. Inga varor utlämnas förens full likvid inkl. inropsavgift erlagts. Inbetalning som gjorts via internet skall vara synlig för auktionsfirman innan gods avhämtas. Vi tar av oss godkända kontokort.

Utrop kan utgå och förändras ända fram till auktionsstart.